Du er her: Prosjekter » Akuttmedisinsk beredskap, et samarbeidsprosjekt mellom allmennlegetjenesten og Pleie-omsorgstjenesten i Bjarkøy kommune

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Akuttmedisinsk beredskap, et samarbeidsprosjekt mellom allmennlegetjenesten og Pleie-omsorgstjenesten i Bjarkøy kommune

Vi har i høst 2000 dannet en gruppe for akuttberedskap i Bjarkøy kommune, bestående av alle sykepleierne i Pleie- og omsorgstjenesten(6 – 7 stk) pluss legesekretæren.
Bakgrunn for tiltaket er den lange avstanden vår lokalbefolkning har til sykehus, og en til dels fraværende ambulansetjeneste. Beredskapsgruppen har fått opplæring i basal og avansert hjerte- lungeredning (HLR, AHLR), bruk av halvautomatisk hjertestarter, opptak og elektronisk sending av EKG og prehospital behandling av akutte ST-elevasjons myokardinfarkt (STEM) med thrombolyse (PHT) og ulike medisiner for bruk i akuttsituasjoner. Dette var en del av PHT-prosjektet som ble startet i Troms i 2000.
Gruppen har nå eksistert i 7 år. Etter det vi kjenner til er dette den eneste kommunen med et slikt beredskapstilbud. Varsling og utkalling av gruppen skjer via AMK-Harstad til ansvarsvakt på sykehjemmet.

Vi har i løpet av disse 7 årene opparbeidet oss erfaring og kunnskap rundt tematikken opplæring av lokalt pleie-omsorgspersonale slik at de kan håndtere akuttmedisinske situasjoner i distriktet.

Jeg ønsker nå å oppsummere dette arbeidet og starte en evaluering av de erfaringene fra de årene som er gått, ressursene som er brukt, evt. gevinst den har hatt, hvilke effekt det hadde for deltakerne i gruppen og hvordan befolkningen opplevde og opplever tilbudet.
Basert på disse erfaringene kan man så tenke seg å utvikle et tilsvarende, strukturert undervisnings- og beredskapsprogram som kan anvendes av flere perifert liggende pleie- omsorgsenheter som har lang avstand til sykehus, legevakt og ambulansen.


 Prosjektleder: Frank Hilpüsch og Petra Parschat
 


Formidling

  1. Sluttrapport fra prosjektet: Resultat fra spørreundersøkelsen
  2. Aritkkel i Utposten; Bjarkøymodellen
  3. Artikkel i Tidsskriftet for den norske Legeforening: Pleie- og omsorgspersonell i akuttmedisinske team
  4. Petra Parschat og Frank Hilpüsch fikk Løvetannprisen i 2010 for sitt arbeid (se video)
  5. Det ble arrangert en konferanse i Harstad 14.-15. juni 2012

"Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene"
 

 

                         Programmet
                         Deltagerliste
                         Sosialt program

 

 

Presentasjoner 1.dag (14. juni)

Presentasjoner 2.dag (15.juni)

 

 

Bilder av Posters, fra Plensumssesjoner og fra Middagen.ePhorte: 2009/8199
EUTRO: 7510.00019

 

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512