Du er her: Prosjekter » Alpinskiskade database ved Trysil Helsesenter

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Alpinskiskade database ved Trysil Helsesenter

Trysil Helsesenter (THS) er sentralt plassert i håndtering av tilskadekomne fra alpin anlegget i Trysil Fjellet. Det er et legesenter lokalisert i distriktet som inngår i nært samarbeide med så vel lokale samhandlingspartnere og 2. linietjeneste for å levere best mulig diagnostikk og behandlingstjenester. Skadespanoramaet spender fra simpel kontusjoner og sårskader til svære brudskader og multitraumer.


Det er et mål å etablere en alpinskadedatabase ved THS dels for å kvalitetssikre vårt arbeide men også for å synliggjøre den store aktivitet som utføres, bedre samhandling i 1. liniebehandlingsaksen; skipatrulje - ambulanse – lege, og videreutvikle samarbeidet med 2. linietjenesten. Etablering av en alpinskadedatabase vil også danne grunnlag for utvikling av fagligheten med håndtering av skader i distrikt som vil gjøre det mer attraktivt for yngre kolleger å søke seg til vårt distrikt.


Den nåværende viten om skiskader bygger på studier gjort enten ved observasjoner i 2. linietjenesten eller ved skipatruljedata. Ved opptellinger på THS foreligger der data for at ø-hjelp er grunnet alpinskade utgjør ca. 28% av ø-hjelpshenvendelserne. Ca. 35 % har ikke vert i kontakt med skipatrulje før henvendelse.


Med utgangspunkt i en lokalt forankret skades database vil man kunne få viten om skadespopulasjonen undersøke evidensgrunnlaget for utrednings og behandlingsstrategier i distriktet lage analyse av costnad/effekt på håndtering av ulike skadestyper utarbeide overvåkingsverktøy i forhold skadesforebygging bli velfundert aktiv deltager skiskadeforebygging hvor der er mange kommersielle interesser som ønsker nedjustering av fokus på skader. Etablering av nasjonalt register for alpinskader


Prosjektleder: Jonas Carsten Jeppesen


Formidling

Artikkel i Tidsskriftet for den norske Legeforening: Stort trykk på legevaktene i fjellkommunene. Tidsskr Nor Legeforen nr 7, 2014; 134

Posterpresentasjon på konferanse i Isanbul, september 2014.


ePhorte: 2010/6733

EUTRO: 7510.00018

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512