Du er her: Prosjekter » Behandling av irritabel tarmsykdom gjennom human fekal transplantasjon (FMT)

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Behandling av irritabel tamsykdom gjennom (FMT) human fekal transplantasjon.

fra Prosjektsøknaden:

Vi ønsker å forske på behandling  av irritabel tarm sykdom, IBS, ved hjelp av fekal microbiotisk transplantasjon (FMT).

IBS pasientgruppe er stor og man antar at mellom 8-20 % av verden befolkning oppfyller kravene til IBS. FMT er i dag anerkjent behandling ved f.eks. pseudomembranøs kolitt og anvendes også ovenfor andre inflammatoriske tarmsykdommer. Allerede i 1989 kom de første studiene om bruk av FMT ved IBS og IBD, men pr dags dato mangler det kontrollerte kliniske studier som bekrefter eller avkrefter effekt av behandling. FMT ansees som ufarlig  og det hittil ikke rapportert om komplikasjoner til overføring av fersk fæces.

Intensjonen med vår studie er i første omgang å kartlegge om FMT hjelper ved IBS. dersfor skal vi gjennomføre en kontrollert dobbelt blind studie. Vi henter pasienter fra allmennpraksis både i Bjarkøy og i Harstad, og inklusjonen i studien foregår via allmennlege. Skulle behandlingen vise seg å være efektiv så skal del to av studien være en flytting av tilbudet fra spesialisthelsetjenesten ut til allmennpraksis for eksepel gjennom et behandlingsopplegg med FMT administrert via klyster.. På den måten når vi en stor pasientgruppe som kan tilbys behandling på enkel måte i allmennpraksis.

For overføring til allmennpraksis er dog en klinisk kontrollert studie helt avgjørende. Studien skal gjennomføres med assistentlege Peter Johnsen ved medisinsk avdeling i Harstad, som skal søke ekstra stiftelsen om finansiering av et doktorgradsstipend. Vi ønsker å få frikjøpt noe av vår arbeidstid i løpet av høstenfor å kunne arbeide med endelig studiedesign, spørreskjemautvikling og pasientinklusjon.


Prosjektansvarlig: Frank hilpüsch

ePhorte: 20132561

EUTRO: 7510.00023

 

Formidling:

Nyhetsartikkel NSDM 20.12.16: Et spennende eksperiment

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512