Du er her: Prosjekter » BEST i allmennmedisin i Nord Norge

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

BEST i allmennmedisin i Nord Norge

Prosjekt fra 2003 - 2005. Nettverket Kommune-BEST etablert etter dette

De fleste sykehus i Norge har de siste arena, i regi av stiftelsen BEST (bedre og systematisk traumebehandling), hatt systematisk trening i mottak av traumatiserte og akuttmedisinske pasienter. I samarbeid med en av initiativtakerne til prosjektet, anestesilege Torben Wisborg ved Hammerfest sykehus, er dette videreført til kommunehelsetjenesten i Alta kommune som forsøksprosjekt. Based på erfaringene fra dette ønsker vi å lage tilsvarende opplegg for førstelinjetjenesten i kommuner Finnmark og eventuelt Nord Troms, under faglig veiledning og i samarbeide med Wisborg og kommunelege Helen Brandstorp, Tana.

Prosjektbeskrivelse

 Øvelser i regi av stiftelsen BEST har vært gjennomfort på de fleste norske akuttmottak i sykehus. Prosjektet innebærer trening i mottak av traumatiserte og akuttmedisinske pasienter i autentiske arbeidsomgivelser/-rom, med personell som vanligvis jobber i team, under observasjon og filming av observatorer. lnnsatsgruppen evaluerer seg selv ved hjelp av filmopptak og observasjoner av instruktør. Deretter gjentas hele prosedyren med nytt pasientkasus, dokumentasjon og ny evaluering samme dag. Deltagerne besvarer spørreskjema i forhold til mestring/usikkerhet for og etter øvelsene.
Prosjektet har blitt positivt mottatt, og har vært gjennomfort gjentatte ganger i mange sykehus.
 


Prosjektleder: Risten A. Utsi


Formidling


 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512