Du er her: Prosjekter » Bevegelsesapparatets anatomi

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Bevegelsesapparatets anatomi

Forekomsten av muskel- skjelettlidelser i allmennpraksis er høy. Hardt tidspress og kort konsultasjonstid gjør at allmennpraktikeren bare i liten grad har, anledning til fordype seg den enkelte pasients problemstilling. Ofte velges en løsning med en kort anamnese og en summarisk undersøkelse hvor det er vanskelig å dra en god klinisk konklusjon, Mange allmennpraktikere synes de mangler metoder for god reliabel klinisk diagnostikk og verktøy for behandling av de vanligst forekommende tilstander. Ukritisk bruk av analgetika, NSAID, røntgenundersøkelser og dårlige henvisninger til fysioterapi eller spesialisthelsetjenesten er ofte resultatet. Jeg har de siste fem årene forsøkt å engasjere meg i dette problemkomplekset dels ved å ta initiativ til kurs i bevegelsesapparatets anatomi og injeksjonsteknikker, dels ved å utarbeide en veileder i steroidinjeksjoner for NSAM referansegruppe muskel/skjelett og dels ved det siste året også å undervise medisinstudenter i Tromsø i muskel/skjelettlidelser i allmennpraksis. Mitt inntrykk er at det etterspørres en klinisk relevant veileder bevegelsesapparatets anatomi, klinisk diagnostikk og injeksjonsteknikker som kan brukes i studiet og senere i praksis. God klinisk diagnostikk og problemformulering er et fundamentalt grunnlag for en god henvisning fra fastlege til spesialistnivå.


Prosjektleder: Trond Iversen


Formidling

 

Produksjon og utgivelse av 5 CD'er "Ferdighetstrening":

  1. manuell terapeut
  2. allmennmedisin
  3. ferdighetstrening
  4. psykomotorisk fysioterapeut
  5. kiropraktor

En lenke til alle videoene: http://fms.uit.no/uvett/medfak/klinisk_funksjonsundersokelse.html


ePhorte: 2009/6981
EUTRO: 7510.00025

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512