Du er her: Prosjekter » Bruk av Alta Sykestue ved ø-hjelpsinnleggelser - Ingunn Heggheim

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Bruk av Alta Sykestue ved ø-hjelpsinnleggelser

Det er gjort lite forskning på bruk av sykestuer i Norge. I Alta hvor vi har en relativt stor sykestue er det gjort svært lite forskning, spesielt i nyere tid.I de senere år har det vært stort fokus i helse-Norge på å tilby pasientene rett behandling på rett nivå.   Samhandlingsreformen som ble implementert fra 2012 har ilagt kommunene et krav om akutt døgnopphold innen 01.01.16. Det er i flere kommuner opprettet såkalte kommunale døgnplasser (KAD) som et resultat av dette. Vi ser at det er strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier til disse kommunale plassene. Sykestua i Alta har i mange år fungert som en intermediæravdeling- et nivå mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved sykestua i Alta foreligger det ingen inklusjons- eller eksklusjonskriterier ved innleggelse. Av den grunn vil det være interessant å se hvilke pasientgrupper som benytter dette tilbudet, evt sammenligne dette med kunnskap som foreligger om dette på etablerte KAD-enheter. 
I forbindelse med planlagt ny organiseringsmodell for sykestua er det interessant å se på dagens struktur. Det vil gi et godt grunnlag for å vurdere effekten av kommende omlegging. Vi ønsker å se nærmere på bruken av sykestua i Alta utfra et legevaktperspektiv. Hvor ofte blir sykestua brukt til akuttinnleggelser fra legevakta? Hvilke pasienter blir innlagt ved sykestua og hvordan går det med dem?

Prosjektansvarlig: Ingunn Heggheim

Ephorte: 2016/7894

EUTRO: 7510.00093

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512