Du er her: Prosjekter » Bruk av maler ved henvisning og epikriser. Rossel

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Bruk av maler ved henvisning og epikriser. Rossel

Bakgrunn:
En ønsker å videreføre dette prosjektet idet den korte tiden en hadde til rådighet satte klare begrensninger. Utfordringen er å teste ut om maler for henvisning kan gjøres så enkle at de tas i bruk, samt å vurdere om slik bruk kan ha nytte.
Det er komplisert å få dette så funksjonelt som mulig der kravet om enkelhet lett går på bekostning av fullstendighet og kvalitet.

Formål:
Belyse en modell med sikte på en bedre kvalitetssikring av henvisninger og epikriser ved bruk av nærmere definerte maler og sjekklister.

Målsetning:
Målet med det videreførende prosjekt er åa kunne publisere noe om en slik modell for bruk av mal ved henvisning der det hele beskrives nærmere i en elektronisk journal for primærhelsetjenesten. Det bør da beskrives detaljert og stegvis hvordan de forskjellige funksjoner blir for praktisk bruk av slike maler. Hvordan de enkelt kan implementeres i journal, og hvordan en sjekkliste enkelt kan nås og vedlikeholdes.

Prosjektet ble søkt forlenget med en ny søknad i 2000.

Prosjektet skal utvikle en elektronisk henvisning basert på en standard med henvisning , prosjketet gjennomføres i samarbeid med SHdir. Henvisningen skal gi mulighet for primærlegen til å prioritere, angi funksjonsnivå, samt henvise videre. En vil også sikre mulighet for elektroniske vedlegg, henvisningen ligger ikke som et skjematilbud i journalsystemet, men skal ligge i korrespondansemodulen med mest mulig automatiserte uttrekk fra journal. Prosjektet var allerede igangsatt og delfinansiert, og det ble søkt om finansiering til beskrivelse og planlegging av brukergrensesnitt og praktisk lay out slik at brukeren opplever den praktiske bruk så enkel og lik dagens situasjon som mulig. Videre til samhandling med Profiloc, TMA, NH, Harstad Sykehus, Norut og Telenor for å planlegge detaljering av et slikt brukergrensesnitt. En ser også behov for å overføre arbeidet med standardisering av epikrise og henvisning til elektronisk format.

Forslag til felles episkrisemal fra Harstad sykehus

Det ble utviklet en komplett ROS (rekvisisjon og svar)-modul basert på ImXRos fra Telenor Informedica som også ble benyttet til å behandle elektroniske vedlegg. Modulen finnes hos NORUT. Harstad sykehus fikk forbedret sin elektroniske epikriskemal som ble benyttet på skrivestuene og denne malen kunne videre tas inn i det elektroniske journalsystemet. Det er lagt et godt grunnlag for å kunne implementere den standardiserte henvisningen i korrespondansemodulen i journalsystemene dersom det skulle komme krav om det fra SH Dir eller andre instanser.


Prosjektleder: Tom Christensen


FormidlingAvsluttet: 2003 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512