Du er her: Prosjekter » Bruk av samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunal ledelse

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Bruk av samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunal ledelse

Jeg ønsker å se nærmere på hvordan kommunene bruker samfunnsmedisinsk kompetanse, og om det er mulig å påvise forskjeller mellom kommuner på kvalitet i helsetjenestene ut fra hvordan de har rigget seg med tanke på medisinskfaglig rådgiving og samfunnsmedisinsk kompetanse.Jeg ønsker også å se på hvordan dette påvirker rekrutteringen av kommuneoverleger / samfunnsmedisinere til primærhelsetjenesten, og hvilken betydning det har for hvor attraktive og utviklende stillingene oppleves.Noen kommuner har satset sterkt på samfunnsmedisinsk kompetanse og har kommet lengre enn andre f.eks. innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Andre kommuner har ikke leger / samfunnsmedisinere med i planlegging på høyt nok nivå som medisinskfaglige rådgivere.Jeg ser for meg en hypotese om at det vil være forskjell på hvordan disse kommunene klarer å ivareta befolkningen sin, der noen er på etterskudd og reparerer og reparerer mens andre har klart å vri ressursene i retning forebyggende tjenester og tiltak.Dette vil i mine øyne berøre temaet hvordan leger bidrar i ledelsen av primærhelsetjenesten - ut fra et samfunnsmedisinsk ståsted. Det vil også kunne belyse om det er forskjeller på store og små kommuner, eller mellom sentrale kommuner og distriktskommuner.Jeg søker i første omgang om støtte til å utvikle en prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelse vil videre metodiske valg og budsjett for gjennomføring av neste fase bli beskrevet.


Prosjektleder: Dag Helge Rønnevik

ePhorte: 2014/5108

EUTRO: 7510.00079

 

Formidling:

Nyhetsartikkel NSDM 12.08.16: Guide til forskning i anvendt samfunnsmedisin

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512