Du er her: Prosjekter » Bushmedisin på vidda

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Bushmedisin på vidda

 

Prosjektsøknad

Deanu gieldal/Tana kommune er plukket ut som en resurskommune av Universitetet i Tromsø pga. stabil legedekning over lang tid. Vi er 4 faste kommuneleger + 1 turnuskandidat. Spesialist i allmennmedisin Sigrun Winterfeldt er kommunelege 1 og lektor Universitetet Tromsø i det overnevnte prosjektet for å stabilisere og rekruttere og leger til landsdelen. Legene i Deatnut/Tana ønsker å være med å lage et godt stabiliserende og nyrekruterende miljø for leger i Finnmark.


Formål


1. Hvordan gjøre akuttmedisinen mindre skremmende
2. Hvordan forbedre de akuttmedisinske tiltak lokalt
3. Hvordan gjøre faget attraktivt for bade unge og eldre leger 

Prosjektet ble senere (2001) forlenget og utvidet.

Prosjektet kom i gang vinteren 2000 etter invitasjon fra Universitetet i Tromsø. Med kommuner i Finnmark, Troms og Nordland ble oppfordret til å drive forsking eller fagutvikling i primærhelsetjenesten. Denne innbydelsen var mulig på grunn av at Helse og sosial departementet ønsket å gjøre noe med de langvarige problemene en har hatt med å få stabile leger i distriktene.

Legene i Deatnu / Tana ønsket å være med å lage et godt stabiliserende og nyrekrutterende miljø for leger i sitt distrikt, øst-Finnmark. Legekontoret var allerede utpekt som ressurskommune av ISM. I denne utnevnelsen ligger det at kommunelegekontoret skal ha et spesielt ansvar i arbeidet for a rekruttere studenter til spesialiteten allmennmedisin.
Ved prosjektstart hadde prosjektleder hatt akuttmedisinen i kommunen som ansvarsomride ett år. Gjennom legevaktsarbeid og en større katastrofeøvelse var det funnet at det var mye som kunne styrkes av både av kunnskap og ferdigheter, holdninger og samhandlingssystem. Forbedringspotensialet var tydelig i alle ledd av overlevelseskjeden; på legekontoret, sykestue og aldershjem, hos ambulansepersonell og befolkningen ellers. Prehospital trombolysebehandling var et område legekontoret lenge hadde ønsket å utvikle. Finnmark har høyeste incidens av akutte koronarhendeleser i landet. Prosjektleder var fersk lege og hadde selv kjent på et tungt ansvar og mye engstelse i forbindelse med legevaktsarbeid.


Prosjektleder: Helen Brandstorp


Formidling

  1. Avslutningsrapport

ePhorte: 2013/2820

EUTRO: 7510.00022
 

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512