Du er her: Prosjekter » ClassFronter om samhandlingsverktøy

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

ClassFronter som samhandlingsverktøy for helsearbeidere utenfor sykehus (AMK)

På få år er internett blitt et sted for kommunikasjon og ideutveksling for de fleste helsepersonell. Fronter er et slikt sted, kjent fra Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Tidligere ble det Classfronter.


Nettstedet Fronter er i bruk også i UNN systemet og vokser stadig i størrelse der. Fronter fungerer på mange vis. Det er et sted for prøver og selvtester, for debatter og "chatting", for effektiv informasjonsdistribuering og for å tilby læringsressurser og prosedyrer på et samlet, lett tilgjengelig sted. Det er ogsa en svært egnet ressurs for å øke en deltagende form for læring i en lærende organisasjon. Det er et uttrykt mål fra Sosial og Helsedirektoratets side. I deres nasjonale strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten," ...og bedre skal det bli" er det satt opp fem satsningsområder:
•  Styrke brukeren
•  Styrke utøveren
•  Forbedre ledelse og organisasjon
•  Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene
•  Følge med i og evaluere tjenestene


Fronter vil kunne were med å dekke fire av de fem områdene. Som et verktøy for bedre sarnhandling mellom nivåene utenfor sykehus(prehospitalt), er Fronter derfor et svært godt egnet verktøy. Samarbeid mellom ambulansepersonell, pleie og omsorgspersonell og allmennleger er kanskje den største samarbeidsarenaen mellom nivåene i norsk helsevesen, og en arena som vokser. Antall oppdrag for ambulansetjenesten øker årlig.


Kontakt mellom personell i kommunal helsetjeneste og ambulansetjenesten kan lettes ved bruk av moderne kommunikasjon på internet. Ambulansestasjoner ligger ikke alltid samlokalisert med legekontor og heller ikke alltid samlokalisert med legevaktene. Dessuten er internettbasert kommunikasjon egnet for helsepersonell som er i beredskap og kan ha tider på arbeidsdagen der det er rolig.


Prosjektleder: Kjell Nysveen


Formidling


 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512