Du er her: Prosjekter » Den gode død - sykehjem som læringsarena for leger

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Den gode død - sykehjem en læringsarena for leger

God omsorg ved livets slutt er viktig. I løpet av de siste 20 årene har det vært en gradvis endring fra sykehus til sykehjem som den vanligste dødsarenaen.
Leger trenger kompetanse til å snakke med mennesker om døden.
Gjennom turnustjenesten møter nyutdannete leger sykehjemsarbeid. Kan sykehjem bli en arena for læring om lindrende behandling og «den gode død»?
Jeg har gjort en pilotstudie ved å delta som observatør i en veiledningsgruppe for turnusleger i Nord Norge der deres erfaringer med død i sykehjem var tema. Noen stikkord fra fortellingene var trygghet, verdighet, dialog og åpenhet om døden, HLR minus, pårørende som nøkkelpersoner. Det kom opp mange konkrete problemstillinger og forslag til forbedring av sykehjem som læringsarena.
I dette prosjektet ønsker vi å utvikle kunnskap om hvordan dagens sykehjem fungerer som læringsarena for nyutdannede leger når det gjelder lindrende behandling og ”den gode død”.
I prosjektet vil vi samle og sammenfatte erfaringer fra turnusleger i Nordland som i turnustiden har deltatt i arbeid med død i sykehjem. Spesielt er vi interessert i å få vite mer om erfaringer fra sykehjem i distriktskommuner fordi turnuslegene der kan oppleve tilleggsutfordringer som følge av avstand til sykehus, sårbar legedekning og mangelfull tilgang på annet helsepersonell. De vil også kunne oppleve betydning av lokalkunnskap både menneskelig og geografisk som kan gi forståelsen av arbeidet med «den gode død» viktige tilleggsdimensjoner.
Jeg søker stipend fra NDSM for å utvikle prosjektprotokollen, spesielt med sikte på spissing av problemstilling samt detaljering av design, metode, materiale, utvalg og analyse.


ePhorte:2012/5882

EUTRO: 7510.00026

 

Formidling:

Anette Fosse har publisert en artikkel "Døden i sykehjem" til Nordisk tidskrift for pallitativ medisin "Omsorg" nr 1/15 med tema "Alders og sykehjemsmedisin". 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512