Du er her: Prosjekter » Den moderne distriktslegen

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Den moderne distriktslegen - bilder fra en distriktsmedisinsers hverdag

Rekrutteringsvanskene til legestillinger i distrikts-Norge er velkjente, godt dokumenterte og kroniske. Stillinger som kommunelege 1 er lite attraktive og utlyste stillinger har få søkere. Fastlegeordningen har bedret legedekningen i allmennmedisin men ikke lost problemene i Distrikts-Norge. Muligens tvert om. Fastlegeordningen har gjort det mindre attraktivt arbeide som samfunnsmedisinere og ledere i helsetjenesten: det er dårligere betalt, medforer mye ansvar og arbeidsoppgavene er ofte altfor omfattende i forhold til den tid som er avsatt. Inntektssystemet i fastlegeordningen har gjort at samfunnsmedisinske oppgaver nedprioriteres også av kommuneleger som er fastlønnet. Kommuneleger i små kommuner har av tradisjon og hevd hatt stor autoritet og innflytelse, men denne posisjon er nå truet.
Avgangstudenter i Tromsø ønsker ikke a arbeide som allmennlege i distriktene. Det er liten grunn til å tro at rekrutteringsvanskene kommer å bedres uten konkrete tiltak av kommunene og av andre aktører.


Målsetting med prosjektet
Blant annet å sette fokus på distriktsmedisinerens arbeidsvilkår. Samt å bedre kunnskapen om og forståelsen for legens betydning for helsetjenesten i kommunene.


Prosjektleder: Anders Swensson


Formidling

I Utposten 7/2004 ble det publisert et utvalg av bildene som ble tatt av Mic Calvert. Mic Calvert fulgte Anders Svensson i en uke og dokumenterte hans hverdag.


Avsluttet: 2005
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512