Du er her: Prosjekter » Den vanskelige konsultasjonen - samtaler om sykemelding

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Den vanskelige konsultasjonen - samtaler om sykemelding

Bakgrunn
I deen til undervisningsprogrammet springer ut fra prosjektet " Leger i utkanstrøk - et program for gruppebasert veiledning for turnusleger". Prosjektet har pågått i de fire nordligste fylkene siden vare 1998. Erfaringer fra veiledningsgruppene i Nordland og Troms ga oss tidlig kunnskap om at vurdering av arbeidsuførhet er en side ved legearbeidet som ofte oppleves som vanskelig for turnuslegene.

1. lage et evalueringsopplegg for utdanningsprogrammet "Den vanskelige konsultasjonen"
2. Lage en protokoll og fremskaffe kunnskap om omfanget og kvaliteten av veiledning som tilbys turnusleger i kommunehelsetjenesten.
3. Arbeide videre med en skisse til et problembasert utdanningsprogram. 
 

Heftet om "Den vanskelige konsultasjonen", "Et pedagogisk hjelpemiddel for turnusveiledere og andre veiledere i allmennmedisin", er knyttet til 5 ulike video program.


Fomidling

                                          

Det ble produsert en CD "Den vanskelige konsultasjonen" - samtaler om sykemelding. Et pedagogisk hjelpemiddel for turnusveiledere og andre veiledere i allmennmedisin. CD kan bestilles fra NSDM Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.


Avsluttet: 2004
Prosjektleder: Svein Steinert 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512