Du er her: Prosjekter » Dimensjonering av Alta sykestue - Arve Østlyngen

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Dimensjonering av Alta sykestue

Vi ønsker gjennom denne studien å kartlegge kapasiteten for innleggelser ved Alta
sykestue. Vi vil kartlegge hvor ofte ø-hjelpsinnleggelser fra primærhelsetjenesten og
overføringer fra sykehus må avvises på grunn av fullt belegg. Vi ønsker videre å 
kartlegge forløpet til de pasientene som avvises for innleggelse ved Alta sykestue, 
og sammenligne det med forløpet for pasienter som får plass ved sykestua. . En nullhypotese vil være at det ikke er noen forskjell i forløpet mellom pasienter som får plass på sykestua sammenliknet med pasienter som blir avvist. Sykestua i Alta har en sentral rolle for mange pasienter bosatt i Alta kommune.  Ved akutt eller langvarig sykdom er innleggelse ved Sykestua i Alta ofte et godt alternativ til sykehusinnleggelse. Disse pasientene har ofte tilstander som krever enklere tiltak både med hensyn til diagnostikk og behandling. Det er også aktuelt for eldre og dårlige pasienter som ikke orker belastningen med transport til sykehus. Sykestua kan også bli benyttet i tilfeller der værforhold gjør det vanskelig å få transportert pasienter til sykehus. Pasienter som har vært innlagt på sykehus og er ferdig utredet, overføres ofte til sykestua i Alta for fullføring av behandling samt mobilisering før hjemreise. For mange av disse pasientene er det en fordel å kunne motta behandling og opptrening lokalt, nær familie og pårørende. Dimensjonering av sykestuetilbudet, og derved tilgjengelighet av behandlingsplasser ved innleggelse fra primærhelsetjenesten eller overføring fra sykehus, kan påvirke bruken av sykestuene.

 

Prosjektleder: Arve Østlyngen

Ephorte: 2016/7892

EUTRO: 7510.00091

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512