Du er her: Prosjekter » Distriktsmedisinsk klinikk

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Distriktsmedisinsk klinikk. Kliniske kjerneverdier i Distriktsmedisin

Overordnet mål med prosjektet:
Få en oversikt over distriktslegers kliniske kunnskaper. Både hva de syns de bør kunne og hva de tror de kan. I tillegg ønsker jeg å forsøke og belyse allmennlegens rolle i distrikt.


Datagrunnlag:
Allmennpraktiserende leger i Vest-Telemark og Østerdalen(som er valgt fordi vi
definerer disse områder som typiske eksempler på distrikts-Norge). Fortrinnsvis vil vi bruke allerede eksisterende grupper, som smågrupper og veiledningsgrupper.


Datainnsamling/metode:
Fokusgrupper: vi tenker oss at vi starter med disse. Setter legene i grupper på 5-6. Forhåpentligvis 4-5 grupper til sammen.


Prosjektleder: Kine Jordbakke/Per Stensland


 

Formidling

 


ePhorte: 2011/2798

EUTRO: 7510.00047

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512