Du er her: Prosjekter » Dødlighet og funksjonsnivå etter behandling av akutt syke eldre uten for sykehus.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Dødlighet og funksjonsnivå etter behandling av akutt syke eldre utenfor sykehus

En prospektiv randomisert studie av akutt syke eldre i kommunal ø-hjelpsseng eller på sykehus.

Samhandlingsreformen  innebærer et økt kommunalt ansvar for pasienter som ikke har behov for spesialisert sykehusbehandling. Fra 2016 skal aile kommuner ha tilbud om døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig  helse- og omsorgshjelp. Seleksjonen av pasienter til slike senger er lite evidensbasert. Det er gode grunner til å forvente at eldre pasienter vil utgjøre flesteparten av liggedøgnene i slike institusjoner. Det er vist at behandling av akutt syke eldre i geriatrisk avdeling gir høy overlevelse og godt funksjonnivå sammenliknet med behandling på medisinsk avdeling. Mange er derfor kritiske til hvordan det vil gå når eldre nå skal behandles for akutt sykdom utenfor sykehus. Dette  ønsker vi å finne ut av vha en randomisert, kontrollert studie.

 

Det overordnede målet er å undersøke om det er like trygt å observere og behandle selekterte akutt syke eldre i kommunale ø-hjelpssenger som på medisinsk avdeling på sykehus.

 

Selekterte akutt syke eldre henvist til kommunal ø-hjelpspost på Finnsnes vil randomiseres til innleggelse der eller på UNN Tromsø. Endepunkt vil være morbiditet målt som reinnleggelser i løpet av 60 dager, og nye innleggelser ved 3,6 og 12 mnd. Død etter 6 og 12 mnd, og funksjon etter 6 og 12 måneder målt ved modified Rankin Scale opptatt ved telefonintervju.


Formidling

 


Prosjektleder: Steinar Konradsen

ePhorte: 2013/5778
EUTRO: 7510.00065

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512