Du er her: Prosjekter » Evaluering av akuttmedisinsk kurs for turnusleger med fokus på samhandling

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Evaluering av akuttmedisinsk kurs for turnusleger med fokus på samhandling

Evaluering av akuttmedinsk kurs for turnusleger i Troms og Finnmark.

Fra februar 2006 (eller august 2006) har tumusleger  i kommunehelsetjenesten i Norge fått tilbud om et kurs i akuttmedisin i starten på sin 6 måneders tjeneste. Kurseledern  i Troms og Finnmark samarbeidet initialt om å lage program som bygget videre på deres erfaringer. Resultatet ble at pedagogisk retning, faglige tema og verdier som kursene er tuftet på, ble sværrt like. Motivasjonen var å trygge tumuslegene som lokale aktører i "overlevelseskjeden". Kursleder i Finnmarkhar fra 2007 ogsa vært i kursledelsen i Troms og sikrer dermed at den samme røde tråden går gjennom begge kursoppsettene. Kursene bygger på prinsipper som gjenfinnes i Akuttmedisinkurs  for allmennleger - en mal (2007) fra Nasjonalt kompetansesenter  for legevaktmedisin.

 

Tumuslegekursene i begge fylker har fått utvikle seg i dialog med deltagere, instruktører og andre faglige forhold i hvert fylke. I begge kurskonseptene er imidlertid tverrfaglig samhandling  vektlagt gjennom forelesninger og simuleringsøvelser der turnuslegene fyller ulike profesjoners roller under teamtrening, dvs. fra begge helsevesenets nivåer. Ogsa en tverrfaglig instrukterstab  understreker samhandlingspoenget. Instruktørene  er hovedsakelig allmennleger og ambulansepersonell, med god spredning i både kjønn, alder og tjenestested. Mange har erfaring med tverrfaglig teamtrening.

 

Den tverrfaglige prosjektgruppen  som ønsker å evaluere kursene, består av instruktører/arrangører fra begge fylker, med veiledere som har værrt instruktører/arrangører siden oppstart i 2006. Vi ønsker å benytte spørreskjemaet  som besvares i tilknytning til akuttmedisinkursene og i tilknytning til siste gruppeveiledning  før tumustjenesten  er ferdig. Spørreskjemaet er utarbeidet og testet med over 90% svar.


Prosjektleder: Britt Larsen


Formidling


Avsluttet 2010

Ephorte: 2009/8491

EUTRO: 7510.00048

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512