Du er her: Prosjekter » Faglig stimulering av kommuneleger

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Faglig stimulering av kommuneleger:
En møte serie med forelesere fra RiTø/UNN 2001-2002

Formålet med fagmøteserien er faglig stimulering av kommunelegene, derigjennom også en stabilisering av legetjenesten. I evalueringsperioen har vi hatt god legedekning. Det er innført fastlegeordning og det er til sammen tilsatt 5 fastleger. En lege har sluttet, men det har begynt en ny, en lege er i permisjon for ett år fra november og, og årsvikariatet er besatt. Vi har hatt 2 turnusleger i 2. halvår 2001, slik at det er totalt 7 leger i kommunen.
Dette gir en god legedekning og vi har stabilitet. Dat faglige miljøet er bra og møteserien medfører økt fellesforståelse av faglige spørsmål. Vi blir mer samkjørte. Sosialt har det også betyning og vi har et godt samarbeidsmiljø. Også turnuslegene deltar, de har et faglig og sosialt utbytte av møtene. Legene fra RiTø har alle sammen sagt at de opplever det som positivt å komme til oss. De får et lite innblikk i vår varierte arbeidssituasjon og kan lettere sette seg inn i situasjonen når vi tar kontakt.

Metode.
Planleggingen av møtene ble utført av prosjektleder i samarbeid med en av legene med gode kontakter på sykehuset, Idar Lettrem. Aktuelle forelesere/leger ble kontaktet pr telefon, og de aller fleste stilte seg positive. Prosjektet dekket reiseutgifter og en symbolsk godtgjørelse for forelesningen. En liste over aktuelle tema var utarbeidet pi forhånd, og er justert litt underveis. Det viste seg at det ble vanskelig å sette av tid i vanlig arbeidstid, og de fleste fagfeltene ble derfor arrangert p å kveldstid eller i helger. Nordbynes handelssted og Sommarøy kurs- og konferansested ble benyttet, samt hytte p å Brensholmen tilhørende en av legene. Vi leide båt til fisketurer p å to av samlingene.
 


Prosjektleder: Inger J. Samuelsen


Formidling

Sluttrapport

Kommunelegene i Balsfjord har gjennomført en møteserie med forelesere fra vårt lokal- og regionssykehus, som er Universitetssykehuset i Tromsø. Prosjektet gikk i en toårs periode i årene 2002-2003. Prosjektet ble planlagt som et virkemiddel for å rekruttere og stabilisere legedekningen, som i noen år hadde vært svært ustabil. Faglig stimulering og bedre kontakt med 2.og 3. linjetjenesten ble sett på som viktig for økt faglig trivsel. Noen av møtene ble kombinert med sosialt samvær når møtene ble lagt til kveldstid eller helger.


Avsluttet: 2003 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512