Du er her: Prosjekter » Felles kommunelege I for Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Felles kommunelege I for Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune

 

                                    

Steigen, Hamarøy og Tysfjord her nettopp iverksatt et samarbeidsprosjekt om felles legevakt, Nord-Salten Legevakt.
Vaktsamarbeidet startet 29.11.99. I de tre kommunene er det for tiden bare to fast ansatte leger.  Legevaktsamarbeidet har ført til kontakter og og nettverk som tidligere ikke har funnet eksistert, og det er beredt grunnen for utvidelse av det interkommunale samarbeidet på flere områder. Fra flere hold i de tre kommunene er det både faglig, administrativt og politisk reist spørsmål om tiden nå er inne for å få en felles kommunelege I for alle tre kommunene. Tanken er spennende, men det reiser mange utfordringer. En slik satsning krever et grundig forarbeid. Juridisk må dette spørsmålet avklares i forhold til Lov om kommunehelsetjeneste og ved eventuell felles smittevernlege i forhold til Smittevernloven.  Faglig må samarbeidsområder defineres og det må lages en stillingsinstruks som omfatter alle felles funksjoner.
Politisk og administrativt må det også avklares om tilhørigheten og stillingsstørrelsen for kommunelege I skal være like for alle tre kommunene.


Formidling

Sluttrapport for prosjektet ble sendt inn 28.12.2001Prosjektleder: Fred Andersen

Avsluttet: 2003
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512