Du er her: Prosjekter » Flåttbårne sykdommer i norsk allmennmedisin

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Flåttbårne sykdommer er økende i Norge og kan ansees som et folkehelseproblem. Særlig utsatt er kystområdene sør og vest i Norge. Den faktiske forekomsten av flåttbitt og infeksjoner etter flåttbitt er likevel ukjent.

Flått kan være bærer av flere bakterier og virus som kan føre til sykdom hos mennesker. Den mest alminnelige sykdommen skyldes borreliabakterien og kalles Lyme borreliose, men også skogflåttencefalitt (Tick Borne Encephalitis TBE) og anaplasmose er registrert i Norge.

De har vært reist kritikk mot det norske helsevesenets evne til å diagnostisere og behandle disse sykdommene. På bakgrunn av dette satte Helsedirektoratet (Hir) ned en ekspertgruppe på området. Gruppen har anbefalten metode for laboratoriediagnostikk, men det er uenighet i fagmiljøet om behandling av hudutslettet erythema migrans (EM) som er den mildeste og mest almennelige formen for borreliose. EM i Norge diagnostiseres og behandles nesten utelukkendeav allmennlegen uten supplerende laboratoriediagnostikk. Ved mistanke om disseminert borreliose er laboratorieundersøkelser nødvendige.Både sensitiviteten og spesifisiteten av de mikrobiologiske testene som brukes, er begrenset. For å forbedre diagnostikk og behandling av dette tilsynelatende undersiagnostiserte, primært distriktsmedisinske, folkehelseproblemet er det nødvendig med økt viten om både forekomst, laboratieprøver og effekten av behandling i allmennpraksis. Vi vil kartlegge forekonsten av EM og seroprevalens for antistoffer mot flåttbårne sykdommer i Norges mest utsatte fylker. Tre ulike antibiotikasregimer vil bli sammenliknet i en klinisk kontrollert studie. Enkelte pasienter med borreliose ser ut til å utvikle flere alvorlige symptomer. I studien vil vi undersøke  subjektive helseplager og daglig fnksjon både blant EM-pasienter og blodgivere.

En utfyllende prosjektbeskrivelse kan leses her


ePhorte: 2010/3071

EUTRO: 7510.00029

Prosjektet ble avsluttet 2012

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512