Du er her: Prosjekter » Flytt til omsorgsboligen - innfridde forventninger eller skuffelse

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Flytt til omsorgsboligen - innfridde forventninger eller skuffelse

En stor del av innbyggerne i Bø kommune er eldre mennesker (24% er over 70 år, kommunen har Norges 6’ eldste befolkning). Bø er også en typisk distriktskommune der en stor del av de eldre bor i små, avsides plasserte gårdsbruk. Bø er en fraflyttingskommune der de fleste av de unge flytter til mer sentrale strøk for å få utdanning og arbeid. Mange av de eldre har derfor et dårlig familienettverk lokalt. Disse forholdene påvirker naturlig nok de krav til innsats som kreves av samfunnet for å kunne gi de eldre en trygg og god alderdom.

RESULTAT
Hvilke mennesker valgte å flytte till de nye omsorgsboligene? Hvordan var deres bakgrunn?
45 personer søkte omsorgsbolig. 32 ble tildelt bolig. Av de som butt tildelt omsorgsbolig var det fire som ikke var interessert av å la seg bli intervjuet. To var bortreist, en var innlagd på sykehus, en stod ikke å finne og en blev ikke intervjuet på uklare grunner. Det gjenstod 23 personer – 16 kvinner og 7 menn.
Av disse var 4 gifte par. Femten bodde alene – de fleste enker (11 personer) eller enkemenn (2 personer). Fem bodde allerede i trygdebolig og tre var innlagt på korttidsopphold på sykehjemmet
Alderen var mellom 73 og 90 ar med median 85 år.
De fleste hadde bodd i Bo hele livet eller i hvert fall de siste 40-50 årene (20). Halvparten hadde levd av kombinasjon av fiske og gårdsbruk, med mannen som fisker på sjøen og da ofte borte fra hjemmet under lange perioder mens kona tok seg av gårdsbruk og unger. De øvrige hadde hatt forskjellige typer arbeid som f. eks. innen byggsektoren, på fiskebruk eller knuseverk, på butikk, som sjåfør eller innenfor omsorgsektoren, som hjemmehjelp.


Formidling
 

Det er skrevet en sluttrapport til prosjektet.
 


Prosjektleder: Anders Svensson / Tom Bjørnheden

Prosjektet ble avsluttet i 2007

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512