Du er her: Prosjekter » Foreskrivning av antibiotika

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Foreskriving av antibiotika

Hovedstudien baserte seg på 396 urinprøver med signifikant bakterieoppvekst og resistensbestemmelse fra pasienter med urinveisinfeksjon i en allmennpraksispopulasjon. I studien av forskrivningspraksis ble det også tatt med en kontrollgruppe av pasienter med akutte vannlatningsplager/urinveisinfeksjon fra samme pasientgrunnlag hvor det ikke ble sendt inn urinpmver til mikrobiologisk  laboratorium.

 

Escherichia coli (E.coli) er den dominerende bakteriearten i urinisolatene, pavist i 79,2% av tilfellene. Det ble for E.coli pavist ciprofloxacinresistens  0,3% (1/321 urinisolater), trimetoprimresistens 17,6%  (57/323 urinisolater), mecillinamresistens 3,4% (11/324 urinisolater), nitrofurantoinresistens 1,4 % (4/292 urinisolater) og ampicillinresistens 34,5% (111/322 urinisolater). Det ble funnet at økt resistens mot trimetoprim og ampicillin var assosiert med forskrivning av de vanligste antibiotika siste året og med terapisvikt. Allmennlegene i studien hadde et konservativt og riktig valg av antibiotika ved urinveisinfeksjoner som er i samsvar med nasjonale retningslinjer. Når det gjelder diagnostikk  ved ukompliserte urinveisinfeksjoner ble det for ofte sendt inn urinprøver til dyrkning og resistensbestemmelse ved første konsultasjon.


Formidling

Prosjektet ble avsluttet med innsendelse av Kandidatooppgave i Folkehelsevitenskap


 

Prosjektleder: Glenn Severinsen

Prosjektet ble avsluttet i 2003 med innlevert kanditoppgave i Folkehelsevitenskap

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512