Du er her: Prosjekter » Forløp av luftveisinfeksjoner blandt pasienter i allmennpraksis

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Forløp av luftveisinfeksjoner blandt pasienter i allmennpraksis

Bakgrunn.


Beslutningen om å gi antibiotika, bygger på kliniske funn og legens fortolkning av disse funn. Overforbruk av antibiotika henger ofte sammen med at legen feilaktig fortolker enkelte funn som tyder på bakteriell infeksjon. For å få til en mer rasjonell antibiotikabehandling trenger vi mer sikker kunnskap om de forskjellige funns diagnostiske nytteverdi. C-reaktivt protein (CRP) er en vitig undersøkelse i differensieringen mellom viral og bakterielle infeksjoner og mellom lungebetennelse og andre nedre luftveisinfeksjoner. CRP stiger ofte raskt ved bakterielle infeksjoner og kan nå verdier over 200 mg/l i løpet av få dager. Ved virale infeksjonersees som regel en beskjeden CRP-stigning opp til 20-50 mg/l, men høyere verdier kan ikke skjelden sees ved influensa og adenovirus-infeksjoner. Stigninger i CRP-verdier ser ut til å være noe langsommere ved virale enn ved bakterielle infeksjoner.


Målsetting.


Hovedmåsettingen ved undersøkelsen er å beskrive normalforløpet av CRP-reponsen ved ukompliserte virusinfeksjoner. I tillegg kan det være aktuel å studere andre funn som tillegges vekt ved foreskrivingav antibiotika: symptomer som hoste, farget ekspektora, tung pust og slapphet, funn som tonsilitt, pipe- og knatrelyder og blodprøver som senkning og hurtigtest for kuldeagglutiner.

 

SUMMARY

 
Background: Symptoms of bacterial sinusitis overlap with viral sinusitis, and it is difficult to distinguish between the two conditions based only on a clinical examination. Uncertain diagnosis results in the significant overuse of antibiotics, which is considered to be one of the most important reasons for development of bacterial resistance to antibiotics. A raised C-reactive protein (CRP) level is an indicator of bacterial infection and the CRP rapid test has been shown to be useful for the diagnosis of bacterial sinusitis in general practice.
Aims: To examine whether general practitioners (GPs) who use the CRP rapid test in their practice have a lower antibiotic prescribing rate for sinusitis than GPs who do not use the test.


Design of study: Observational design.
Setting: General practice in Denmark.
Method: A group of GPs registered all contacts (n = 17792) with patients who had respiratory tract infections during a 3-week period between 1 November 2001 and 31 January 2002. GPs who used a CRP rapid test were compared with GPs who did not, and the treatment of their patients (n = 1444) with suspected sinusitis was compared.


Results: A CRP rapid test was used by 77% (n = 281) of the GPs. In the group of GPs using a CRP rapid test, the rate of antibiotic prescribing was 59% (95% confidence interval [CI] = 56 to 62) compared with 78% (95% CI= 73 to 82) in the group of GPs who did not use a CRP test. Performing a CRP rapid test was the factor that exerted the greatest influence on whether the patients were prescribed antibiotics, and the level of CRP had a strong influence on the prescribing rate.


Conclusion: The CRP rapid test has a substantial influence on the treatment of sinusitis, and implementing the test in general practice may lead to a reduction in antibiotic prescribing to patients with sinusitis.


Formidling  Publisert: British Journal  of General Practice, 2004,54, 653-658Prosjektleder: Hasse Melbye


Avsluttet : 2004 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512