Du er her: Prosjekter » Fra doktorstyrt fødeavdeling til jordmordstyrt fødestue

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Fra doktorstyrt fødeavdeling til jordmordstyrt fødestue

Bakgrunn:
Faglige utredninger som kom i løpet av 90 tallet konkluderte med nødvendighet av minstenormer for både antall fødsler og bemanning ved framtidig godkjente fødeavdelinger.
Den faglige og administrative ledelse ved NS Lofoten valgte å ta initiativ framfor A vente på at kravspesifikasjoner og minstenormer skulle bli iverksatt.
Det ble startet et "fødeprosjekt", som hadde som mål å vurdere om en jordmorstyrt fødeenhet kunne være tiltrekkelig og godt nok tilbud til de fødende i Lofoten.

Gjennomføring
Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med en referansegruppe/styringsgruppe bestående av sykehusets egne folk, eksterne fagfolk og representant for allmennlegene.

Konklusjon
Prosjektet konkluderte med at ca 70 % (2/3) av kvinnene kunne føde lokalt, de resterende ble selektert ut som risikogruppe og måtte føde ved NS Bodø.
Prosjektet ble ansett som vellykket og videreført som en permanent ordning fra 1997, med en jordmorstyrt fødeenhet, men med gynekolog eller kirurg i bakvakt som kan utføre nødkeiersnitt.
En vesentlig forutsetning for at overgang fra klassisk fødeavdeling til fødestue kunne finne sted var samhandling mellom allmennlegene og sykehuset.
Det ble utarbeidet en prosedyre for fordeling av kontrollene og hva svangerskapskontrollene skulle inneholde på de ulike tidspunkt.


Formidling
 


Prosjektleder: Harald E. Sivertsen

Prosjektet ble avsluttet 2009

 
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512