Du er her: Prosjekter » Friskliv i distrikt. Et forprosjekt.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Friskliv i distrikt. Et forprosjekt.

                       

Samfunnet har de senere år opplevd økning i antall pasienter med livsstilsykdommer og sykemeldinger, og en stor del av fastlegers hverdag er tilknyttet pasienter med tilstander innen lett til moderat psykisk sykdom og muskel-skjelett-sykdommer. Intensjonen bak prosjektet er å se på en modell for direkte intervensjon fra fastlegers side med fokus på pasienter med
livsstilssykdommer og tilsvarende diagnoser.

Det vil gjennomføres monitorering av fysiologiske parametre, og gjøres tilpasning av modellene for å gå videre med hovedprosjektet som vil vurdere pasientenes compliance og effekt over tid ved direkte intervensjon. I forprosjektet vil pasientene styres inn til en fast “Frisklivskoordinator”, som følger opp med
samtaler og koordinering av fysisk aktivitet. Det vil deles i to like store grupper der den ene gruppen får direkte oppfølgning av fastlege, og den andre vil kun følges opp av koordinator i henhold til ordinære rutiner.


Følgende faktorer er ønskelig å vurdere i forprosjektet:

 

  1. Modell for oppfølgning: Utvikling av oppfølgingsprosedyrer, inklusive hvor tett skal pasientene følges opp av fastlege og samarbeidsmodell for frisklivskoordinator, fysioterapeut/aktivisører og fastlegekontoret.
  2. Fastsetting av fysiologiske data
  3. Vurdere muligheten for en digitial plattform for personlig oppfølgning av aktivitet og helse: å forene fysiologiske parametre med treningsdagbok/monitorering av fysisk form og aktivitet

Formidling

Prosjektet ble avsluttet med en sluttrapport


ePhorte: 2011/2796

EUTRO: 7510.00028

Avsluttet 2012

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512