Du er her: Prosjekter » IKT - fagutviklingsprosjekt for kommunelegene i Værøy

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

IKT-fagutviklingsprosjekt for kommunelegene i Værøy

Værøy er en liten kommune ytterst i Lofoten med knapt 800 innbyggere. Pga den geografiske beliggenheten er det ikke mulig med vaktsamarbeid med andre distrikt. Vi er to leger som dekker legefunksjonen og har en vaktturnus hvor vi alternerende er 1 mnd på vakt og har 1 mnd fri. Legetejensten er ordnet slik at kommunelege I utfører alt offentlig legearbeid og er privatpraktiserende i 50% av ukentlig arbeidstid. Legene går dessuten døgnkontinuerlig vakt. Fordi vi er på vakt hele tiden kan vi aldri delta i interkommunale kurs eller regionale møter og kurs i arbeidstiden. Slik situasjonen er nå lever vi derfor isolert fra fagmiljøet i landsdelen.
For å settes oss inn i tilgjengelig og fremtidig IKT løsninger for primærhelsetjenesten ønsker vi å besøke Nasjoalt senter for telemedisin og Institutt for Samfunnsmedisin ved UiTø samt to leger i vårt distrikt som har satset på IKT teknologi.
 

"Formålet med prosjektet er å oppnå nærmere kontakt med fagmiljøet i landsdelen via informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å avhjelpe faglig isolasjon, sikre nyrekruttering og bidra til kompetanseheving for kommunelegene på Værøy. Prosjektet skal også bidra til kvalitetsforbedring og kvalitetssikring av den daglige driften på legekontoret mht. bruk av datateknologi. Vi ønsker dessuten å lære av andre primærlegers prosjekt- og brukererfaringer innen dette feltet.
Bakgrunn
Værøy er en liten øykommune ytterst i Lofoten med knapt 800 innbyggere. Pga den geografiske beliggenhet er det ikke mulig a ha vaktsamarbeid med andre distrikter. Vi er to leger som dekker legefunksjonen og har en vaktturnus hvor vi alternerende er 1 mnd på vakt og har 1 mnd fri. Legetjenesten er ordnet slik at kommunelege 1 utfører alt offentlige legearbeidet og er privatpraktiserende fastlege i 50 % av ukentlig arbeidstid. Legene går dessuten i døgnkontinuerlig vakt. Fordi vi er på vakt hele tiden, kan vi aldri delta på interkommunale kurs eller regionale matter og kurs i arbeidstiden f.eks. i regi av fylkeslegen. Vi kan heller ikke delta på lokale møter i regi av Legeforeningen. Slik situasjonen er nå lever vi derfor rimelig isolert fra fagmiljøet i landsdelen."

 Prosjektleder: Elise Kloumann


Avsluttet: 2004 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512