Du er her: Prosjekter » Interkommunal legevakt

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Interkommunal Legevakt

Prosessen med etablering av interkommunal legebakt samarbeid i Nord Salten (kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord) går mot sin avslutning. Det skal foretas en risikovurdering og beredskapsanalyse av Nordland Sentralsykehus og Nordland Fylkeskommune.  Legevaktsamarbeidet i Nord Salten med fast bemannet legevaktstasjon er et pilotprosjektet i Nordland. Prosjektperioden er tre måneder, men samarbeidet forventes å kunne videreføres etter i faste former umiddelbart.  Det er viktig at det foretas en strukturert analyse og evaluering fortløpende og i etterkant av prosjektet. En av de faste legene vil få hovedansvaret for dette.


Formidling

En evaluering av Nord-Salten Legevakt pr 16. mars 2001

"Rekrutteringen til allmennlegetjenesten i Norge har vart svak i perioden 1994 - 2001.I særlig grad har dette rammet de mindre utkantkommunene. Bruken av korttidsvikarer har økt tilsvarende. Denne mangelen på struktur og kontinuitet i legetjenesten har stor betydning for befolkningen, særlig for mennesker med kroniske lidelser. Stor vakt- og arbeidsbelastning, faglig isolasjon og dårlig arbeidsmiljø er faktorer som bar bidratt til den sviktende rekrutteringen til allmennlegetjenesten i utkantene. Interkommunalt legevaktsamarbeid er et virkemiddel som kan redusere legenes vakt- og arbeidsbelastning og skape faglige nettverk på tvers av kommunegrensene også i utkantene.
Et sentralt tiltak ved interkommunal legevakt er endret praksis ved utøvelsen av tjenesten. Legen skal være fast stasjonert i vaktlokalet. Pasienten bringes inn enten ved fremmote eller med ambulanse. Kun i krisesituasjoner rykker legen ut. Det kjøres ikke legevakt i tradisjonell forstand. Sammen med en oppgradert ambulansetjeneste vil dette bedre beredskapen for befolkningen og gjøre at legen selv bruker mindre tid i bil.
En flerdelt vakt med flere leger i en interkommunal turnus og en endring av praksis vil redusere stress og arbeidsbelastning for legene over tid."

Resten av protokollen kan leses her.


Prosjektleder: Fred Andersen
Avsluttet: 2003 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512