Du er her: Prosjekter » Klinisk video kommunikasjon i primærhelsetjenesten

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Klinisk video kommunikasjon i primærhelsetjenesten

I interkommunale legevaktssamarbeid oker de geografise avstandene fra legevaktslegen til pasientene i de ytre deler av legevaktsområdet. I mange sammenhenger medfører det lange reiseveier for pasientene. Mange kommuner har fasiliteter for undersøkelser av pasienter, men ikke vaktlege i kommunen, idet vaktlegen er stasjonert på den interkommunale legevaktssentralen og pasienten som regel må transporteres dit.

Sunnfjord og ytre Sogn interkommunalelegevakt (SYS IKL) organiserer legevakt for totalt 9 kommuner og skal starte med pilotprosjekt for eablering av telemedisinsk kommunikasjon mellom legevakten som er lokalisert på Førde sentralsjukehus (FSS) og den enkelte kommune. I første omgang er det Høyanger og Askvoll kommuner som skal inngå i en pilot med Førde interkommunale legevaktssentral.

På bakgrunn av dette pilotprosjektet og drift av prosjektet planlegger jeg å evalusere bruken av video-konsultasjon legevakt - distrikt.

 

Mål. Vurdere bruken generelt av video-konsultasjon i primærhelsetjenesten (legevakt - distrikt) og definere kliniske problemstillinger egent til dette og kliniske problemstillinger ikke eget til dette.

Metode. Utferdige spørreskjema til bruk på legevakt og i distrikt. Analysere data. Litteratursøke tilsvarende problemstillinger innenlands og utenslands. På egnede kliniske problemstillinger gjøre sammenliknende datainnsamling mellom video-konsultasjon og vanelig konsultasjon.

Resultat. Ambisjon om PdD prosjekt tilhørende 3-4 vitenskaplige artikler.

Fremdriftsplan. Helt i begynnelsen av prosjektet. Nklm vil støtte prosjektet med veilleder.


Formidling


ePhorte: 2010/6732

EUTRO: 7510.00037

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512