Du er her: Prosjekter » Kommune BEST

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Kommune BEST

Prosjektene Bushmedisin på vidda (200-2002) og Best i komunene (høst 2003-ut 2005) har dannet en plattform for teamtreningsnettverket Kommune-BEST (desember 2005 -> ) se www.bestnet.no

1. å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i akuttmedisin ved systematisk å øve individuell ferdighet, samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team
2. å øke trivsel, tryggehet og yrkesstolthet for deltakerne i den lokale akuttmedinske kjeden og dermed bidra tilstabilisering av og rekruttering til primærhelsetjenesten lokalt, ambulanstjenesten medregnet.

Trening i team

BEST står for Bedre og Systematisk Traumebehandling, og er et kursopplegg som Legeoreningen og en rekke sykehus har samarbeidet om siden 1997. Fra 2001 har den pedagogiske modellen fått sin utbredelse utenfor sykehus også.

Gjennom teamtrening og simuleringsøvelser blir leger og helsepersonell oppøvd i  stabilisering og initial behandling av traumepasienter og andre akutte tilstander.
Se: www.bestnet.no

 

"Kommune BEST" i Tidsskriftet for Den norske Lægeforening 

Best når det gjelder, også utenfor sykehus, 2001.

Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening i kommunehelsetjeneste, 2008


Formidling

Tverrfaglig teamtrening, Utposten nr 7, 2007

Allmennlegen som teamleder, Uposten nr 5, 2006

Fastlegene tar kommandoen, Utposten nr 7, 2005

Wisbord og Brattebø har videre publisert i Scandivavian Journal of Primary Health Care, (Scand J Prim Health Care 2001;19:99–100. ISSN 0281-3432) kan leses her.


ePhorte: 2012/1599
 


 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512