Du er her: Prosjekter » Kreftbehandling i almennpraksis

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Kreftbehandling i almennpraksis

Allmennpraktikeren følger kreftpasienter fra diagnostikk til helbredelse, stabilisering eller død. Sykdomsførløpene varer fra uker til mange år, og allmennpraktikerens oppgaver blir forskjellige fra pasient til pasient. Allmennpraktikeren er en viktig aktor i flere sammenhenger:


I. Med pasientlistesystem i stadig flere land kan det forventes at samme allmennpraktiker i høyere grad enn for følger pasienten i hele eller mye av sykdomsforløpet. Dette vil i sa fall medføre større kontinuitet enn det som er tilfelle i sykehus, hvor svært mange kreftpasienter opplever a ha kontrollkonsultasjoner med stadig nye leger.


2. Kreftpasienter er ofte eldre og har ofte mange forskjellige sykdommer, dvs. høy komorbiditet. Mange har kontakt med flere avdelinger på sykehus, men kan i allmennpraksis oftere følges av en og samme lege.


3. Det er i senere tid blitt vanlig at sykehus integrerer eller samarbeider med ambulante tjenester som tilbyr hjemmebesøk til pasienten. Allmennpraktikeren har tradisjon for å utføre hjemmebesøk, men gjør det stadig sjeldnere. Pasienter med behov for terminal omsorg er likevel en gruppe hvor primer- og spesialisttjeneste kan dele på oppgavene, møtes og samarbeide


4. Kortere liggetid i sykehus inviterer til tettere samarbeid mellom sykehus og en oppfølgende primærhelsetjeneste. Erfaringer med sykehusallmennpraktikere er gode, også i kreftavdelinger. For tiden er det et godt klima for å videreutvikle og forbedre samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten.


 

Formidling

 

Prosjektet er avsluttet som et gjennomført PhD-ptosjekt som beskrevet her


Prosjektleder: May Lill Johansen
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512