Du er her: Prosjekter » Kvalitet i helsetenesta - er dagens diabetesomsog i tråd med gjeldande retningslinjer.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Kvalitet i helsetenesta - dagens diabetesomsorg

Bakgrunn: Epidemiologiske studiar har vist forekomsten av diabetes i befolkninga er sterkt aukande. utfordringane for helsetenesta er svært store både når det gjeld å førebygge diabetes, og å behandle og følge opppersonar som allereie har diagnosen.

Mål: Å teste psykomotoriske egenskaper av norsk oversetting av spørreskjemaet National survey of Peoples with Diabetes" i diabetespopulasjonen i Askvoll kommune og å kartlegge pasienterfrainger og kvalitet i primærhelsetjenesten. Vi ønsker deretter å benytte dette skjemaet i mindre distriktskommuner i regionen.

Metode: Gjennom en survey-undersøkelse vil en validere det oversatte instrumentet for bruk i resten av regionen og i hele landet.Gjennom prosjektet vel en vrdere kvaliteten av helsetjenestetilbudet opp mot handlingsmålene i Norsk Selskap for Allmennmedisins (NSAM) sitt handlingsprogram for diabetes og nye kunnskapsbaserte nasjonale retnigslinjer for diabetesomsorgen.

Relevans: Prosjektet har som mål å analysere og følge oppbehandlingen av pasienter med diabetes i allmenpraksis/primærhelsetjenesten i Sogn og Fjordanen. Prosjektet innbefatter bådeinvolvering av leger i distriktene, annet helsepersonell i distriktene og også forskningsmiljø i fylket og i regionen. Inkluderte allmennpraktikere vi få kurs i hvordan personer med type-2 diabetes bør følges opp.


Publikasjoner

Kvalitet på diabetesbehandling i en vestlandskommune. Utposten 2012;41(1)26-9,34

Kvalitet i helsetenesta - er diabetesomsorga i samsvar med gjeldande retningslinjer.
Skriftserien nr 4 2011 Bergen. ISBN 978-8222-7709-114-3

 


Prosjektleder: Eelco Boonstra

ePhorte: 2009/8192
EUTRO: 7510.00039

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512