Du er her: Prosjekter » medisinalberetninger

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Medisinalberetninger - en tilgjengeliggjøring.

I 1803 ble det av myndighetene i Kjøbenhavn bestemt at de offentlige ansatte leger hvert år skulle inngi en beretninge om "Sunnhedstilstanden og Medicinalforholdene". Beretningene ble i lang tid sendt inn spredt og tilfeldig. Ikke mimst skyldtes dette at legedekningen var utilstrekkelig. I Finnmark fylke var det for eksempel før 1837 bare en offentlig ansatt lege i hele fylket. Sunnhetsloven kom i 1860 og her ble legene pålagt å gi den årlige medisinalberetning. Foruten statisktiske opplysninger om smittsomme sykdommer og dødlighet , skulle beretningene inneholdeopplysninger om befolkningens levekår, om deres næringsveier, boliger, klesdrakt, kosthold, barnepleie og renslighet. Den enkelte distriktslege kunnr også gi mer sammenhengende skildringer av et medisinsk, hygienisk eller sosialt problem i distriktet.
Den statlige distriktshelsetjeneste opphørte å eksistere i 1984 og ansvaret for de mange forslkjellige helsetjenester ble overtatt av kommunene.

.. fra "Sør-Varanger 1960-2006". Av Anders Forsdal

 Prosjektleder: Arne Holm

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512