Du er her: Prosjekter » Mellom nostalgi og avantgarde

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Mellom nostalgi og avantgarde

Distriktsmedisin i moderne tid

I en internasjonal sammenheng står distriktsmedisinen i dag i et spenningsfelt mellom avantgarde og nostalgi, mellom å være en nytenkende og banebrytende medisinsk fortropp og å lengte seg til bake til fortiden. Hensikten med denne boken er å utforske dette spenningsfeltet i en søken etter noe som kan kalles  distriktsmedisinens egenart, identitet og "vesen" i det moderne samfunn. Målet er å diskutere distriktsmedisinens kjennetegn ut fra ulike faglige ståsteder og med utgangspunkt både i teoretiske og erfaringsbaserte perspektiver. Tekstene har en essayistisk, fortellende form som inviterer til refleksjon og bringer leseren nærmere forfatterene og deres erfaringer. Boken er primært beregnet på medisinerstudenter og for spesialistutdanningen i allmennmedisin, men kan også leses av andre med interesse for feltet. Foruten redaktørene har boken bidrag skrevet av Aina Sschiøtz, Åge Wifstad, Edmund Edvartensen,Eivind Vestbø, Eystein Straume, Hilde Sandvik, Torgeir Gilje Lid, John Nessa og Anette Fosse samt bilder tatt av Rune Eraker.
En anmeldelse av boka fra Norges Forskningsråd.
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512