Du er her: Prosjekter » Muligheter for behandling av superaspinatus-tendiopatier innen primærhelsetjensten i distrikt (forprosjekt)

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Muligheter for behandling av superaspinatus-tendinopatier innen primærhelsetjenesten i distrikt (forprosjekt)

Muskel-/skjelettlidelser er et av de største helseproblemene i dagens samfunn og en svært vanlig grunn til smerter, nedsatt funksjon og sykemelding. Skulderlidelser er blant de vanligste årsakene og spesielt supraspinatus-tendinopatier. Det er  flere metoder for diagnose og behandling av tendinopatier i dag, men det ser ut til å være for lite forskningsbasert kunnskap om dette.

Målet med forprosjektet er å forberede et evt. hovedprosjekt gjennom kartlegging av utbredelsen av supraspinatus-tendinopatier ved vårt legesenter og evt. hos samarbeidende fysioterapiklinikk. Det er også et mål å kartlegge og velge ut metoder for diagnostisering samt behandlingsaltemativene til bruk for sammenligning i et hovedprosjekt. Nyere ikke-operative behandlingsmetoder er trykkbølgebehandling (radial- og fokusert), kortisoninfiltrasjon, sklerosering, kalkskylling og PRP-injeksjoner (plasma-injeksjoner).

Målet er også å få kartlagt relevante artikler og kunnskap gjennom litteraturstudier samt å få tatt et introduksjonskurs i bruk av ultralyd på muskel-/skjelett mtp. bruk av eget ultralyd­ apparat for sikrere diagnostikk ifm. et senere hovedprosjekt.


Formidling


 


Prosjektleder: Anders Stormo

ePhorte: 2012/5880
EUTRO: 7510.00041

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512