Du er her: Prosjekter » Narrativ medisin

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Narrativ medisin

Seks allmennleger i Tromsø har startet en veiledningsgruppe med vekt på "narrativ based medicin". Veileder er Eli Berg (2000) allmennpraktiker, stipendiat ved ISM og forfatter av boks "Ser du meg doktor?". Gruppen møtes to timer en gang imånedsen. Med utgangspunkt i videoopptak fra egne konsultasjoner prøver vi å inspirere hverandre til å være lyttende, la pasienten få være i sentrum, se mulighetene i åpen dialog, utvikle spørsmål som åpner for ny forståelse når det gjelder sammenheng mellom helse, sykdom og levd liv.

 "Vi har gjennomåret fått en klart større åpenhet for å finne frem til nye tilnærmingsformer ovenfor pasienter og -grupper: To av deltagerne bruker psykolog i konsultasjonsvirksomhet, en annen bruker kollega og psykolog i samme (bruk av reflekterende team), to deltar i tverrfaglig vidre utdanning for spiseforstyrrelse for å bli dyktiggjort ovenfor denneog andre pasientgrupper, og en er i gang med å brukefilosofen i konsultasjon med pasient.

Vi oppfatter gruppen som en støtte for å kunne arbeide eksperimentelt, både med tanke på tema, men også med ulike rollesettinger i vår egen legejob.."

"Vi velger her å bruke en "kjøkkenversjon" av narrativ medisin ut fra vår sammenheng som grunnlag for rapporten. I je-og-du-forholdet hvor fortellingene er fremhevet, kan denne beskrives slik: Jeg forteller min historie, slik jeg vil det, uten omtanke for din måte å motta på, systematisere og konkludere på. Du er fortellerens katalysator, og gir meg opplevese av at det jeg forteller, betyr noe for degved at du gir meg spørsmålene, invitasjonen til å fortellevidere, inntil jeg får samlet meg, og er klar til å si at: Jeg har skjønt, slik at jeg nå kan velge ut fra hva jeg har erkjent.I vår samtale oss i mellom har det narrative vært bærende element."

 "Vi har holdt oss til den delen av "programmets"formål som omhandler det å holde ut i allmennpraksis, til og med utvikle oss og blomstre..."

 "Forberede skriftlig arbeid med tema "den gode samtalen/samtalen rundt de nære tingene/samtalen som bærende for det å komme fram med det som er vanskelig. Her vil filosof Holher Anders Hole være tema - innlegger med innspill til artikkel som han selv skriver, og som kommenteres  ved gruppas medlemmer. Vi ønsker å kunne beholde fokus på samspillet som det viktige for meg/legen som person, og samtalen som viktig i møtet mellom legen og pasienten. Arbeidet vil git ut som artikkel i tidsskrift for allmennleger (Utposten..)."


Formidling
 


Prosjektet er beskrevet i en artikkel i Utposten 7/2004.  Noen ganger gjør det godt å fortelle....


Prosjektleder: Signe Nome Thorvaldsen
Avsluttet : 2006
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512