Du er her: Nyheter » 2016 » August » Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere

26.08.2016

26.08.16: NSDM har gjennomført en kartlegging som bidrar med ny kunnskap om hvordan fastlegeordningen praktiseres i kommuner med under 20 000 innbyggere, det vil si i 354 av landets kommuner. Her ligger rapporten

Rapporten gir kunnskap om hvordan driftsformene i fastlegeordningen og spesialiseringsgraden blant fastleger varierer med kommunestørrelse og sentralitet. Den gir også kunnskap om det årlige rekrutteringsbehovet til fastlegetjenesten i disse kommunene og rekrutteringsutfordringene målt som legeløse lister, tilhørende vikarbruk, utlysninger og tilfang av søkere i berørte kommuner.

Rapporten er basert på data fra en spørreundersøkelse som kartla status i kommunene per 1.1.2015, og situasjonen slik den var i 2014. Undersøkelsen omfatter svar fra 96 prosent av kommunene og anses med dette å gi et representativ tidsbilde.

Prosjektleder og hovedforfatter: Birgit Abelsen

Lenke til sammendraget

Lenke til rapporten

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512 | Siteman CMS