Du er her: Nyheter » 2016 » Juni » Recruit and retain - i Odda

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Recruit and retain - i Odda

15.06.2016

15.06.16: Odda er en av tre kommuner i vårt internasjonale EU-prosjekt Recruit and Retain - Making it work. I går møttes kommunen og NSDM til et svært vellykket oppstartsmøte. Målet er å bedre fastlegedekningen. Kommunen har allerede gjort mye for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Representanter for legekontor og administrasjon i Odda kommune bak. Fra venstre: Ingebjørg Måkestad Brekke, Ragnhild Helle, Marit Hammersland Dagestad, Steinar Jakobsen, Anne Lise Naasen, Ole-Jørgen Jondahl. Fra NSDM: Margrete Gaski, Helen Brandstorp og Birgit Abelsen.

Odda kommune her en tid slitt med fastlegedekningen. Derfor jobber de aktivt med å tilby attraktive stillinger for yngre leger, satser på legestudenter fra regionen og jobber for å ha moderne og gode lokaler. En vellykket satsning på rus-tjenste avlaster fastlegene og legevaktsamarbeid har gitt redusert vaktbelastning, samt bedret lønn. For å nevne noe.

Sammen med Meløy kommune i Nordland  og Årdal i Sogn og Fjordane er Odda med i vårt treårige prosjekt. Vi skal jobbe sammen for å bedre rekrutteringen av fastleger i disse kommunene, bygge på forskningsbasert kunnskap og dokumentere systematisk prosessen. Underveis vil vi spille på lag med ressurskommuner og invitere inn andre kommuner med liknende utfordringer og også felt enn helse.

Følg gjerne EU-prosjektet via facebook: https://www.facebook.com/rrmakingitwork/?fref=ts

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512