Du er her: Nyheter » 2016 » Juni » Samfunnsmedisinsk forskningsfond?

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Samfunnsmedisinsk forskningsfond?

18.06.2016

18.06.16: Er det hensiktsmessig at anvendt samfunnsmedisinsk fagutvikling og forskning er lagt under allmennmedisin? Burde ikke samfunnsmedisin ha sine egne ordninger? NSDM, med samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik i spissen, løftet temaet under årsmøtet til Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Spesialiteten er levedyktig. Nå trengs ordninger for forskning i anvendt samfunnsmedisin sammen med allmennmedsin eller etter deres mal..

Skriftlig fremlegg til årsmøtet i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)

For oss i NDSM synes det som at det er forsvinnende lite forskning gjort av leger innen  samfunnsmedisin, og finansiering av denne type forskning, inkludert doktorgradsarbeid, er svak og uklar.

Skal samfunnsmedisin utvikle seg som fag og spesialitet, tror vi det er nødvendig å etablere et eget samfunnsmedisinsk forskningsfond for å stimulere til praksisnær samfunnsmedisinsk forskning.

Forskning i primærhelsetjenesten har hatt vind i seilene det siste tiåret. Opprettelsen av Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), de fire allmennmedisinske forskningsenhetene, allmennmedisinske kompetansesentre og Nasjonal forskerskole i allmennmedisin har bidratt til å øke omfanget og kvaliteten på forskningen. I tillegg sikrer allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) rikelig med småskalaforskning gjennom utdeling av allmennpraktikerstipend.

Men samfunnsmedisin er ikke en del av allmennmedisin, og AMFF har ikke i sine vedtekter at de skal dekke det samfunnsmedisinske fagfeltet. Det nærmeste man kommer er at ett av medlemmene i AFU er oppnevnt av styret i Norsam, og at allmennpraktikerstipend kan gis til prosjekter som har "høy allmenn- og  samfunnsmedisinsk relevans".

Om dette skulle vært balansert burde utvalget hete Allmennmedisinsk- og

samfunnsmedisinsk forskningsutvalg (ASFU), og det burde hete f.eks. primærlegestipend istedenfor allmennlegestipend. Det gjør det ikke. Istedenfor er det samfunnsmedisinske pakket inn i småskala allmennmedisinsk forskning.

Rapporten Utvikling av kommunelegefunksjonen fra 2008 konkluderte på side 115 med at det skulle utarbeides en handlingsplan som skulle omfatte videreutvikling av samfunnsmedisinsk forskning som er relevant for kommunehelsetjenesten, styrking av akademisk kompetanse blant samfunnsmedisinere og opprettelse av et samfunnsmedisinsk forskningsfond. Det er på høy tid at dette arbeidet tas opp igjen ‐ kommunene trenger et kompetanseløft innen samfunnsmedisin, noe som også kan bidra til økt rekruttering til samfunnsmedisinske stillinger. Det er mulig at samfunnsmedisinere vil ha nytte av å jobbe sammen med allmennmedisiner i utvalg og fondsstyrer noe tid for å bygge opp egen forskingskompetanse, men målet bør være et eget forskingsfond for phD grader og et eget forskningsutvalg for småskalaforskning.

Videre:

Styret i Norsam fikk et oversendelsesforslag til å jobbe videre med. De universitetsansatte deltagerne på møtet, samt inviterte gjester i nasjonal forskningsforvatning fikk med seg budskapet til sine repektive sammenhenger.

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512