Du er her: Nyheter » 2016 » November » En epidemi av diabetes i noen samekommuner

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

En epidemi av diabetes i noen samekommuner

18.11.2016

18.11.16: Leder for Senter for samisk helseforskning (UiT) og deres store befolkningsundersøkelse SAMINOR 2 oppsummerer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge.

– Vi ser de samme trendene som i andre undersøkelser. Livsstilssykdommer øker, og da spesielt diabetes. I noen av kommunene vi har undersøkt, er økningen av diabetes epidemisk, sier overlege Ann Ragnhild Broderstad til NTB. Hun er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning ved UIT Norges arktiske universitet.

Hun er prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting, SAMINOR, som torsdag og fredag oppsummer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge på en konferanse i Tromsø.

Broderstad understreker at funnene av omfattende livsstilsendringer i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen er godt underbygget og entydige. Data ble samlet inn i 2003-2004 og i 2012 -2014 og analyseres fortsatt.

– Vi ser helt klart at et godt liv fører til sykdommer. Vi ser også at fedme blant menn øker. I den første studien var fedmen også veldig høy blant kvinnene, men vi ser nå at trenden snur, at den faller både hos samiske og ikke-samiske kvinner i kommunene, sier Broderstad.

I de 25 distriktskommunene med samisk og norsk befolkning er utdanningsnivået høyere hos middelaldrende kvinner enn hos menn. Helseforskerne regner med at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og livsstilsfaktorene som gir god eller dårlig helse.

Les mer på forskning.no

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512