Du er her: Nyheter » 2016 » November » Oppretter kommunalt utdanningsfond

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Oppretter kommunalt utdanningsfond

28.11.2016

28.11.16: I Harstad er man svært bekymret for fastlegesituasjonen da fem leger har sagt opp sine avtaler. Det er stilt nye kompetansekrav til leger i legevakt, gjennom samhandlingsreformen og legene skal fremover være spesialister i allmennmedisin. Kommunen vil samarbeide med legene om nye måter å tilrettelegge for spesialistutdanning.

Innstilling Formannskapet 25.10.2016. Enstemmig vedtatt:

1.Harstad kommunestyre tar orienteringen om legesituasjon i kommunen til orientering.

2.Rådmannen bes vurdere behovet for en ordning med utdanningsstipend/utdanningsfond som skal gi støtte til leger under spesialisering (ALIS) i budsjett 2017 og VHP 2017-2020.

a. Stipendet/Fondet skal gi støtte til kursavgift og bortfall av lønn/inntekt. 
b. Ressursinnsats bør være på i størrelsesorden Kr 500 000 pr. år 
c. Stipendet/Fondet avvikles helt eller delvis dersom det kommer tilsvarende sentrale støtteordninger.

3. Dersom det ikke lykkes å øke antallet privatpraktiserende leger og den samlede listekapasiteten bes rådmannen vurdere å øke antallet fastlønnede leger i allmennpraksis."

Leserinnlegg i lokalavisa om saken:

"Harstad og alle andre ”små” byer i landet opplever akkurat det samme. Nyutdannede unge leger klarer ikke å gjennomføre denne spesialiseringa samtidig som de jobber som privatpraktiserende fastleger. Det blir rett og slett for dyrt for dem med dagens støtteordninger og avtaler om kjøp av pasientlister, kjøp av kontorfellesskap, tapt arbeidsfortjeneste ved spesialiseringen, reiseutgifter og kurshonorar. Dette er utgifter de selv må bære når de driver privatpraksis og er under utdanning." 

http://haalogalandavis.no/leserne-mener/politikk/nar-vi-ser-at-leger-heller-vi-vare-fast-tilsatte-pa-sykehus-eller-i-kommunen-da-ma-vi-handle/19.3752

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512