Du er her: Nyheter » 2017 » Januar » NSDM-disputas om teamtrening i Alta

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

NSDM-disputas om teamtrening i Alta

05.01.2017

05.01.17: Helen Brandstorp forsvarte 9.januar sin avhandling om trening i lokale akuttmedisinske team, i UiTs campus Alta. Hun og hennes tverrfaglige forskerteam har utforsket og søkt å forbedre teamtrening gjennom et aksjonsforskningsprosjekt på 3,5 år og sett spesielt på pasientdeltagelse, ledelse som samspill og læringsprosesser.

“Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Akuttmedisinske pasienter har ofte krevende og komplekse medisinske behov som lokale, tverrfaglige team best kan ta seg av. Akuttmedisinforskriften pålegger trening i samhandling for tjenestene utenfor sykehus. Vi ønsket derfor å utforske og forbedre lokal team trening. I Alta har lokalt helsepersonell systematisk arrangert slike treninger hver måned siden 2007, forankret i egen kompetanse og egen kontekst. Vår studie har utforsket pasientdeltagelse, lederskap som samhandling og lokal læring gjennom 3,5 år. Vi var deltagende observatør i ett år, analyserte funn i en tverrfaglig forskergruppe og arrangerte så lokale fokusgrupper om hvert tema. Analysene avslørte et dominerende språkbruk som objektiverte både de simulerte pasientene og de lokale deltagerne. Teamene hadde både utpekte ledere og praktiserte delt lederskap. Lederskapet endret seg gjerne i det situasjonen krevde en spesiell kompetanse. I tillegg var følgende prinsipper styrende: dedikasjon til oppgaven man stod i, å ta ansvar for pasient og kolleger, en oppfatning av at ro var en indikator for godt teamarbeid. Deltagerne diskuterte en rekke forhold om tilsammen inngår i læring og i bygging av pasientsikkerhetskultur, og de gjorde både sosiale og strukturelle endringer i løpet av studien. Den fleksible strukturen til treningsmodellen speiler kompleksiteten i medisinen og gir rom for deltagernes egen ansvarlighet. Lokalt tilpasset team trening i tråd med slik de gjør det i Alta bør kunne inspirere andre kommuner.

Selve avhandlingen er tilgjengelig elektronisk her

Papirversjonen kan fåes ved henvendelse til post@nsdm.uit.no. Streaming blir tilgjengelig fr Uit-ansatte her: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/catalogs/ITAadmin-Disputas

Artikler som inngår i avhandlingen: 

Brandstorp H, Halvorsen PA, Sterud B, Haugland B, Kirkengen AL. Primary care emergency team training in situ means learning in real context. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Volume 34, 2016 - Issue 3

Brandstorp H, Kirkengen AL, Sterud B, haugland B, Halvorsen PA. Leadership Practice as Interaction in Primary Care Emergency Team Training. Action Research 2015;13:84–101.DOI: 10.1177/1476750314566660

Brandstorp H, Kirkengen A L, Halvorsen P A, Sterud B, Haugland B. Training interaction in primary care emergancy teams: the role of the patient. The International Journal of Person Centred Medicine, Vol 2. Issue 4 pp 656-663

Veiledere
Hovedveileder Professor II Anna Luise Kirkengen
Biveileder Professor Peder Andreas Halvorsen

Bedømmelseskomiteen
Professor Jan Frich, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn,
Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo – 1. opponent
Forsker Rani Lill Anjum, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU – 2. opponent
Førsteamanuensis Åge Wifstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet – leder av komiteen

Disputasleder Professor Ivar Johannes Aaraas, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Disputasen finner sted på UiT Campus Alta, Byggetrinn 1 - 1042 Auditorium kl.12:15 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Teamarbeid i helsevesenet - hva kan teoretiske perspektiv og empirisk forskning om team og teamarbeid lære oss”

https://uit.no/tavla/artikkel/499098/disputas_cand_med_helen_brandstorp

 

 Lege og leder ved NSDM Helen Brandstorp og trening av et akuttmedisinsk team i Alta

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512