Du er her: Prosjekter » Øvrighetens omsorg for fiskerne i de siste århundrene med vekt på 1800-tallet

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Øvrighetens omsorg for fiskernes helse i de siste hundreårene med spesiell vekt på 1800-tallet

Problemstillinger: Jeg ønsker å studere forholdet mellom fiskerbefolkningen/ ”den fiskende almue” og ”øvrigheten”/myndighetene/ embetsmennene, spesielt i forhold til helsemessige og sosiale forhold.
Periodisering og geografisk avgrensing: Jeg skrev i min hovedoppgave om forholdene i Lofoten på 1800-tallet og ønsker å fortsatt konsentrere meg om dette området og denne perioden. Det kan imidlertid være aktuelt å gjøre sammenlikninger med senere perioder.
Tilgjengelig og anvendbart kildemateriale: I arbeidet med hovedoppgaven kom jeg flere ganger over henvisninger til medisinalberetningene som en ”uutømmelig informasjonskilde til kunnskap om forholdene i helsetjenesten på 1800-tallet”. På tross av dette er mitt inntrykk så langt at denne kunnskapskilden på langt nær har vært utnyttet som mye som en da kunne tenke seg. En årsak til dette er nok at medisinalberetningene er håndskrevne og at de i ganske liten grad er blitt ”oversatt” til forståelig skrift. Dette vil nok også være en utfordring i mitt prosjekt. Jeg vil også i prosjektet basere meg på andre offisielle kilder (amtmannsberetninger, offentlige dokumenter, oppsynsmannen innberetninger fra lofotfisket). Kanskje kan det bli vanskeligere å få tak i ”Almuens Stemme”.


ePhorte: 2012/5881

EUTRO: 7510.00030

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512