Du er her: Prosjekter » Oppfølging av hjerneslag i allmennpraksis

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Oppfølging av hjerneslag i allmennpraksis

Bakgrunn:
Hjerneslag er en hyppig forekommende diagnose med omfattende personlige og samfunnsmessige konsekvenser. I Norge rammes omlag 15 000 personer av hjerneslag årlig. Grunnet demografisk utvikling ventes antallet pasienter å vokse i de kommende år, det er anslått en 50 % økning de neste 20 år. Den nylig vedtatte samhandlingsreformen vil sannsynligvis føre ytterligere ansvar for pasientgruppen over til primærhelsetjenesten, og økt kunnskap er nødvendig for best mulig kvalitet i tjenesten. Det foreligger faglige nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag. I følge retningslinjene skal dette foregå i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Ca 30% av de som overlever sitt første slagtilfelle, får recidiv i løpet av 5 år. Av spesiell interesse for oppfølgingen av pasientene i allmennpraksis er retningslinjene for sekundærprofylakse (1). Et sentralt spørsmål er derfor i hvor stor grad slike retningslinjer følges. Dette er av relevans for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling.


Materiale og metode:
Kartlegging av oppfølging av pasienter på Nordmøre med hjerneslagdiagnose.
Det innhentes oversikt over pasienter utskrevet fra lokalsykehus med hjerneslagdiagnose. Kartlegging av oppfølging skjer gjennom søk i fastlegenes elektroniske pasientjournal. Av spesiell interesse er det å kartlegge:
-hyppighet av kontroller i spesialisthelsetjenesten og hos allmennlegen.
-blodtrykksverdier
-klinisk kjemiske prøvesvar: lipidstatus, HbA1c/ diabetesbehandling
-medikamentvalg (platehemming: asa/ dipyramidol/ klopidogrel)


Framdrift:
Forprosjektet med utarbeidelse av protokoll, søknad til regional etisk komité, utarbeidelse av søknad til Allmennmedisinsk forskningsfond (AFMM) for å utføre et Phd prosjekt innenfor temaet og etablering av kontakt med lokalt helseforetak samt aktuelle fastlegepraksiser starter i august 2012.


 Formidling

 

 


Prosjektleder Rune Aakvik Pedersen

ePhorte: 2012/2087
EUTRO: 7510.00043

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512