Du er her: Prosjekter » Opprettelse av enhet for lindrende behandling og terminal pleie i en utkantkommune

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Opprettelse av enhet for lindrende behandling og terminal pleie i en utkantkommune

Det er vanlig at pasienter med alvorlig langtkommen sykdom som kreft får tilbud om "åpen retur", dvs mulighet for reinnleggelse til sykehusavdeling mer eller mindre direkte uten å måtte gå gjennom ordinære henvisningsprosedyrer. Dersom avstanden mellom sykehus og hjem er stor , vil et slikt tilbud av praktiske årsaker i realiteten bli oppfattet som mindre "åpent". I tillegg kan stor avstand bidra til at rammen rundt terminalfasen blir mindre trygg og verdig enn ønskelig for dem som ikke kan eller vil avslutte livet hjemme. Løsninger som er bedre tilpasset utkantkommuner er ønskelig.


Formidling

Prosjektet ble avsluttet med en sluttrapport, 09.12.2011


Prosjektkeder Guttorm Raknes og Ann Karin Forshei

ePhorte: 2010/3082
EUTRO: 7510.00052

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512