Du er her: Prosjekter » Pasientflyt ved eit distriktsmedisinsk senter

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Pasientflyt ved eit distriktsmedisinsk senter

Eit forskningsprosjekt på pasientflyt set store krav til logistikk og gjennomføring. Det reiser seg fleire spørsmål:

  1. Korleis kan ein best registrere pasientfly på dei 3 ulike nivåa (Kommune,HSS og RS HF)?
  2. Korleis oi kor stor grad kan en få inn ei kvalitativ vurdering av innleggande lege som fortel nok om alternativ plassering av pasienten (dersom HSS ikke hadde vore der)?
  3. Korleis avgrense prosjektet slik at det vart handtebart?
  4. Kor mange pasientar bør inkluderast på dei ukike nivå for at prosjektet skal ha validitet?
  5. Er det mogleg å operasjonalisere "gevinstane" i målbare einingar for dei ukike nivå?
  6. Bør forskinga setjast inn i ei større ramme der ein også ser på andre regionar

Formidling

 


Prosjektleder: Øystein Lappegard

ePhorte: 2012/287
EUTRO: 7510.00053

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512