Du er her: Prosjekter » Elektronisk læringsverktøy som supplerende læringsmetode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnuskandidater. Et pilotprosjekt.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Elektronisk læringsverktøy som supplerende læringsmetode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnuskandidater

Akuttmedisin er en del av allmennmedisinen som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Fra og med 2012 må leger som vil bli spesialister i allmennmedisin, eller som skal resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin, ha gjennomført et 15 timers akuttmedisinkurs. Det forventes derfor en kraftig økning i behovet for slike kurs.

 

 

Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (Nklm) har ut arbeidet en kursmal som beskriver hvordan disse obligatoriske kursene planlegges og gjennomføres, og hvilket innhold som skal, bør og kan være med.


Formidling

Prosjektet er publisert i Utposten nr 7 - 2011, Akuttmedisin for allmennleger på nett.


Prosjektleder: Jesper Blinkenberg

ePhorte: 2010/3077
EUTRO: 7510.00054

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512