Du er her: Prosjekter » Prehospital traumebehandling

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Prehospital traumebehandling i ytre strøk

Prosjektet oppfattes som et "forprosjekt" som i sær legger vekt på kartlegging av problemstillinger samt undersøkelser på eksisterende trumesystemer og muligheter for implementering blandt allmennleger i distriktene. Ut over dette siktes det på å styrke legens rolle som underviser /samarbeidspartner med redningspersonell.
Samlet sett er målet å kunne stille opp noen ensartede rammer for traumehåndteringen og allmennlegeses rolle i denne.

 

Det er en stadig stigende interesse for den prehospitale behandling i Norge, det gjelder både i tett befolkede områder og i de mer tynnt befolkede områder. Vi opplever offentlig debatt omkring responstider, prehospital trombolyse osv. Fra medisinsk side ses det også en stadig stignende forskningsmessig innsats omkring det akuttmedisinske/prehospitale området.

Det er ens tigende systematisering og kvalitetssikring av de utdanningstilbud som finnes til leger og prehospitalt redningspersonell i form av PHTLS, ATLS, BEST m.m

 


ePhorte: 2013/2886
EUTRO: 7510.00031

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512