Du er her: Prosjekter » Prioriteringer og vurderinger i distriktsallmennpraksis

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Prioriteringer og vurderinger i distriktsallmennpraksis

Med bakgrunn fra mitt arbeide som kommuneoverlege i Karlsøy, en liten fiskerikommune i Nord-Troms, ønsker jeg å se nærmere på hva som påvirker prioriteringer og vurderinger i distriktsallmenpraksis. Allmenpraksis er en viktig inngangsport til helsetjenesten, men har i svært liten grad formelle prioriteringskriterier.
Spesielt i spredtbygde strøk må en gjøre andre valg enn i byer. Det er lang reisevei til legen,og enda lengre til spesialisthelsetjenesten. Samtidig har en ofte god kunnskap om pasienten, både personlig og miljømessig. Løsninger som velges  vil derfor ofte være mere fleksible og pragmatiske enn i større byer.

Jeg ønsker å se på hvilke prioriteringer som gjøres og konsekvensene av disse,  særlig sett i lys av den nye fastlegereformens krav til ventetider.

Jeg ønsker å starte med å søke om midler for å kunne gjøre et litteraturstudium og også arbeide videre med kontakter i de distriktsmedisinske miljøene i Nord-Skottland og Canada. Jeg håper at dette kan utvides til å bli et større vitenskapelig arbeide.


ePhorte: 2012/5878

EUTRO: 7510.00033

 

Formidling:

http://felles.web3.siteman.no/nsdm.no/filarkiv/File/sluttrapport.docx

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512