Du er her: Prosjekter » Rett behandlingsnivå

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Rett behandlingsnivå for dialysepasienter i Buskerud - en studie av densentralisert dialyse

Forekomst av nyresvikt og behov for nyreerstattende behandling i den norske befolkning har vist sterk økning, og denne utviklingen forventes å fortsette i årene framover. Denne studien tar sikte på å undersøke desentralisert dialyse ved Hallingdal sjukestugu med særlig vekt på pasientpopulasjon og kostnadseffektivitet. Studien kartlegger også populasjonen av dialysepasienter i Buskerud i perioden 1993-2006 med henblikk på behandlingsmodalitet og behandlingsnivå og undersøker hvordan nasjonale prognoser for dialysebehandling kan anvendes for Buskerud.


Bakgrunn
Nyresvikt er en akutt eller langsomt innsettende prosess der først og fremst nyrenes filtrasjonsevne og filtrasjonsbarriere blir påvirket. Fora kunne klassifiseres som en kronisk nyreskade/nyresykdom må forandringene ha vart i mer enn tre måneder. Forutsatt riktig behandling er akutt nyresvikt som oftest forbigående, men kan disponere for senere utvikling av kronisk nyresykdom.
 

 


 

Prosjektleder: Robert Tunestveit

ePhorte: 2009/8185

EUTRO: 7510.00060

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512