Du er her: Prosjekter » Rural palliative care in Northern Norway

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Rural palliative care in Northern Norway

Kreftpasienter har ofte komplekse og sammensatte problemer i den siste delen av livet, problemer som krever palliativ, tverrfaglig kompetanse. Mange pasienter ønsker å være hjemme, eller så nært hjemmet som mulig, men for noen medfører sykdommen innleggelse i sykehus i perioder. Iomsorgen for denne pasientgruppen ergodt samarbeid i kommunene og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten sentralt. Palliasjon er et felt i utvikling og tidligere studier og rapporter viser at kompetanse, samarbeid og tilgjengelighet av helsepersonell er viktige elementer for å få til gode tjenester i distriktet. Til tross for at det palliative tilbudet er godt utbygget i mange kommuner er det fortsatt utfordringer å løse i forhold til de overnevnte områdene i Norge. Vi mangler kunnskap om tverrfaglig samarbeid i kommunene og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten fra perspektivet til helsepersonell i kommunene. Hvorfor tilgjengelig kunnskap og anbefaleringer/ retningslinjer om organisering av palliasjon er vanskelig å få til i praksis er også lite undersøkt. Studien gjennomføres ved hjelp av kvalitative fokusgruppei ntervju. Del 1,fokusgrupper bestående av allmennleger (2-3 grupper) og sykepleiere (3 grupper) med erfaring fra palliativt arbeid i distriktskommuner uten sykehus. Del 2, bestående av tverrfaglig sammensatte fokusgrupper fra 6 utvalgte kommuner. Organisering av helsetjenesten, samhandling, tverrfaglighet og roller er relevante perspektiv i tolking av resultatene.


Prosjektleder: May-Lill Johansen

ePhorte: 2014/5110

EUTRO: 7510.00078

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512